Tekevätkö poliitikot tarpeeksi
ilmasto- ja luontokriisien estämiseksi?

Luontolista-kampanja haastaa päättäjät.

Kampanjamme toimii

kansalaisten äänitorvena.


Kutsumme kaikki mukaan haastamaan päättäjät

ottamaan vakavasti luonto- ja ilmastoasiat

ja sitoutumaan riittäviin toimiin

seuraavan hallituskauden aikana.


Mistä sinä haastat poliitikot?

Jaa oma haasteesi kuvan tai videon muodossa ja taggaa #luontolista

Toimi näin:

 1. Jaa oma haasteesi päättäjille kuvan tai videon muodossa Instagramissa tai TikTokissa.
 2. Taggaa #luontolista ja halutessasi jaa haasteesi haluamallesi päättäjälle.
 3. Jaa halutessasi haasteesi meille, julkaisemme sen kampanjan somessa. Lähetä se meille IG:n kautta.

Miksi tämä on tärkeää:

1
Nostamme luonto- ja ilmastoasiat esille vaalien aikana.
2
Vaadimme päättäjiltä oikeita ja riittäviä toimia.
3
Kannustamme äänestämään luonto-
ja ilmastotoimiin lupautunutta poliitikkoa.

Meistä

Luontolista-kampanjan vetäjänä toimii poliittisesti sitoutumaton kollektiivi vapaaehtoisia pääkaupunkiseudulta. Suunnittelimme alun perin osallistuvamme vaaleihin puoluehankkeena ja ehdokkaina, mutta päätimme keskittyä nyt vaikuttamiskampanjaan, joka nostaa esille luonto- ja ilmastoasiat vaalien aikana.

Asia on meille, kuten enemmistölle, elintärkeä. Valtion päätökset luontoon ja ilmastoon liittyen tulevat vaikuttamaan laajasti ja pitkään.

Kampanjan avulla tavoittelemme, että kaikki päättäjät hyväksyvät tosiasiat, valitsevat parhaiksi todetut ratkaisut koko kansan ja ympäristön hyväksi.


Kyselyt ja kampanjan toiminta:

Vladislav Shor

041 546 1037


Haluatko tulla auttamaan?


Asiantuntija? Auta meitä kehittämään Luontolistan perusteita ja tule kirjoittamaan blogitekstejä.


Vaikuttaja/ryhmä? Jaa oma haasteesi ja tule osaksi kasvattamaan kampanjaamme.


Vapaaehtoinen? Ota rohkeasti yhteyttä, ja pääset mukaan toimintaamme sinulle sopivalla tavalla.

Siksi kampanjoimme

Toistaiseksi valtio ei ole toteuttanut riittäviä toimia lajikadon ja ilmastonmuutoksen estämiseksi ja talouden uudistamiseksi. Jos jatkamme nykyisellä tavalla, päädymme ekologiseen romahdukseen. Nyt kaikkien kansalaisten tehtävänä on tukea luonnon elpymistä.


Päättäjien on otettava vastuu ryhtymällä vaadittaviin toimiin ja hyväksyttävä nykyfaktat:

 • Tiede on kiistaton.

  Tieteen kannalta on selvää, että luontokato ja ilmastonmuutos ovat oireet luonnonvarojen ylikulutuksesta ja ympäristön saastuttamisesta. Suomen ja kansainväliset johtavat asiantuntijat ja tutkimuslaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että suunta on muutettava kiireesti:

  LUKE, SITRA, ILMASTOPANEELI, LUONTOPANEELI, IPCC,

  IPBES, SYKE...

 • luonto on tärkeä ENEMMISTÖLLE suomalaisista.
  80% suomalaisista haluaa lisätä luonnonsuojelua.
  Lähde: Ylen Taloustutkimuksella teettämä kysely 2022.
  77% suomalaisista rajoittaisi avohakkuita.
  Lähde: WWF:n Kantar TNS:llä teettämä kysely 2019.
  64% suomalaisista suojelisi luonnonmetsät viipymättä.
  Lähde: Ympäristöjärjestöjen Taloustutkimuksella teettämä kysely 2021.
 • Ilman elinvoimaista luontoa ei ole toimivAa taloutta ja hyvinvointia.

  Taloutemme ja hyvinvointimme riippuu täysin luonnosta, jonka olemme jo ylikuluttaneet heikkoon tilaan.

  Luonto on toimivan talouden perusta. Jos luontokatoa ei pysäytetä, vakaa julkinen taloudenpito vaarantuu. Lähde: SITRA
 • Valtiolla on päävastuu muutoksesta.
  Valtion tulee ottaa ohjat käsiinsä lakimuutosten, verotuksen ja tukien kautta sekä toimia tienraivaajana investoimalla talouden uudistukseen. Selviämme voittajina ainoastaan päättäväisten ja rohkeiden päätösten kautta. Vain valtion vahva osallistuminen varmistaa, että muutos tapahtuu riittävän ripeästi, reilusti ja ilman viherpesua.

avoin kirjeemme

tulevalle eduskunnalle:

Kokosimme johtaviin tutkimuksiin perustuva lista periaatteista ja toimista, jotka poliitikkojen on priorisoitava seuraavalla hallituskaudella kestävyyskriisin ratkaisemiseksi.

 • Luonnon heikentäminen on lopetettava seuraavan hallituksen aikana ja lajikato on pysäytettävä.
  1. Seuraavan hallituksen on tehtävä luonnon vahvistamisesta selkeä päämäärä. Valtion on vähennettävä metsien hakkuumäärät tutkitusti kestäviksi ja lopetettava valtion omistamien luonnonmetsien hakkuut. Yksityisille metsänomistajille on tarjottava korvauksia, jotka selkeästi motivoivat luonnonmetsien säilyttämiseen. Tällä tavoin palautamme hiilinielut ja pysäyttämme luonnon monimuotoisuuden häviämisen.
  2. Myös kaupunkiluontoa on suojeltava. Kaupungistumisessa piilee myös mahdollisuuksia lajikadon torjumiseen. Lähiluonto on olennainen osa ihmisten hyvinvointia.
  3. Suomen suojeltava tutkitusti riittävä määrä Suomen maa- ja vesialueista ja turvattava tähän tarpeellinen rahoitus.
  I.
 • Valtion on uudistettava talous toimimaan luonnon kantokyvyn rajoiSSA. Tämä on paras investointimme tulevaisuuteen.
  1. Hallituksen on hyväksyttävä fakta, ettemme voi kuluttaa enää luonnon resursseja samoin kuin tähän asti. Ympäristöhaittoja on leikattava radikaalisti. Siksi valtion on varmistettava, että tarvittava kestävyyden murros tapahtuu riittävän nopeasti ja laajasti. Panostamalla talouden uudistamisen Suomella on hyvät edellytykset nousta johtavaksi maaksi vihreissä innovaatioissa, edistyneessä tieteessä ja koulutuksessa. Tämä on hyvä pohja vakaalle taloudelle ja kestäville työpaikoille.
  2. Energia-alalla turpeen ja metsien poltto on lopetettava. Bioresurssien polttaminen energiateollisuudessa on tehottomin tapa käyttää niitä, sillä luonnonvahingot ja päästöt ovat suuria. Nämä energiamuodot tulisi korvata puhtailla energiamuodoilla valtion ohjauksessa.
  3. Maataloudessa on pyrittävä kohti kestävää ja omavaraista elintarvikealaa siirtämällä tukia tehoviljelyn ja liha- ja maitotuotannon sijaan uudistavaan ja luomuviljelyyn sekä kasvipohjaiseen tuotantoon ja pientuottajiin.
  4. Metsätalous on päivitettävä vastuulliseksi. Puun vastuullista käyttöä on kiihdytettävä ja nostettava sen jalostusarvoa. Puutuotteiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen tulisi panostaa. On laajennettava kestäviä tapoja puun käyttämiseen. Esimerkiksi korvattaisiin puulla rakennusmateriaali betoni ja tuotettaisiin selluloosasta tekstiilejä ja sellofaania. Avohakkuista on siirryttävä jatkuvaan sekametsän kasvatukseen.
  II.
 • "Saastuttaja maksaa" -periaate on otettava valtion tärkeimmäksi keinoksi ohjata muutosta.
  1. Vero- ja tukipolitiikkaa on uudistettava luonto- ja hiilijalanjälkikriteerien mukaiseksi.
  2. Luonnonvara- ja päästöverotusta on nostettava ja tuet on suunnattava vastuulliseen liiketoiminnan kehittämiseen. Puhtaan ja kiertotalouden yrityksiä ja innovatiivista tutkimusta tulee tukea enemmän valtion toimesta. Korkeapäästöisten tuotteiden ja palvelujen osalta on otettava käyttöön uudet hiiliverot ja lopetettava saastuttavien alojen tukeminen. Esimerkkinä lentämisen ja fosiilienergian tuet.
  3. Saadut tulot on ohjattava pääsääntöiseesti investointeihin kestävyysmurroksen vauhdittamiseen ja valtion velanoton vähenemiseen.
  III.
 • yhteiskunnan ekologisen uudistumisen tukemisen tulee olla yksi julkisen sektorin tärkeistä painopisteistä.
  1. On helpotettava työllistymistä kestävillä aloilla tarjoamalla hyvin kohdistettua täydennyskoulutusta ja tukea uudelleentyöllistymiseen sekä yrittämiseen. Päivitetään työllistymisen perusteita: tuetaan vapaaehtoista hoiva- ja vapaaehtoistyötä, jotka tuovat arvoa yhteiskuntaan.
  2. Koulutus ja tutkimus ovat yhteiskuntamme tukipilareita varsinkin nyt. Niitä tulee tukea kattavammin. On nostettava terveyspalveluiden arvostusta ja saatavuutta. On olennaista, että Suomessa on tulevaisuudessa riittävästi osaavaa hoitohenkilökuntaa.
  3. Uusia tapoja osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon on tuettava. Paikallisella ja osallistavalla demokratialla on suuri rooli yhteiskunnan kehityksessä kestäväksi.
  IV.
Ota yhteyttä

luontolista@gmail.com

+358 41 546 1037

FACEBOOK | INSTAGRAM